Рік заснування: 1996 р.
Тематична спрямованість: результати досліджень, пов’язаних з розробкою систем автоматизованого керування, алгоритмів і моделей інформаційних технологій, проблем опрацювання сигналів, ідентифікації та розпізнавання в поліграфії та видавничій справі.

Періодичність: 2 рази на рік

Мова видання: українська, англійська, російська, польська.

Засновник і видавець: Українська академія друкарства

Реєстрація в Міжнародному центрі ISSN: 2411–9210

Свідоцтво про державну реєстрацію: як друкований засіб масової інформації збірник зареєстровано в Державному комітеті телебачення і радіомовлення України (КВ № 7650 від 30.07.2003 р.)

Включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата технічних наук (постанова президії Вищої атестаційної комісії України від 09.06.1999 р. № 1—05/7).

Редколегiя збірника. До складу редакційної колегії збірника входять і активно беруть участь у його формуванні відомі у своїх галузях вчені України та зарубіжних країн (Республіка Польща, Республіка Словаччина, Литовська Республіка, Республіка Білорусь). Редколегія здійснює внутрішнє та зовнішнє рецензування статей.

Головний редактор видання: Дурняк Богдан Васильович, доктор технічних наук, професор, ректор Української академії друкарства, заслужений діяч науки і техніки України

Представлення в мережі Інтернет:

З 2008 р. електронні версії видання «Комп’ютерні технології друкарства» передаються на зберігання до Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського НАН України, а також розміщені на офіційному сайті Української академії друкарства.
З 2014 р. збірник індексуються Google Scholar.

Передплата: З 2007 р. видання включене до Каталогу видань України (передплатний індекс 94914)


Go to top