Список використаних джерел відповідно до ДСТУ можна оформити сьогодні відповідно до вимог ДАК України автоматично:

Автоматичний оформлювач бібліографічного опису (http://vak.in.ua/do.php)

Для активного включення статей наукового фахового видання в обіг наукової інформації та коректного індексування публікацій наукометричними системами необхідно після наведення списку використаних джерел в кожній публікації наводити блок REFERENCES, який повторює список джерел з латинським алфавітом, та наводить список кириличних джерел у транслітерованому вигляді. Крім того цитування у блоці REFERENCES повинні бути оформлені за міжнародними стандартами.

Детальний опис формування блоку REFERENCES див. «Редакционная подготовка научных журналов для включения в зарубежные индексы цитирования (ВИНИТИ РАН)»(http://www.nbuv.gov.ua/sites/default/files/all_files/201310_artilces_f ield_dopmat_files/recomend_rus.pdf)

Транслітерація здійснюється залежно від мови оригіналу відповідно до
Постанови Кабінету Міністрів України № 55 від 27 січня 2010р. «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» (для української мови) або вимог наказу ФМС Росії від 3 лютого 2010 р. № 26 (для російської мови).

Онлайнові транслітератори:

Список інформаційних джерел у блоці REFERENCES повинен бути оформлений відповідно до міжнародних стандартів. Одним із найбільш популярних є стандарт APA (American Psychological Association (APA) Style), коли рік публікації наводиться у круглих дужках після імені автора
(http://nbuv.gov.ua/node/929).

Для оформлення кириличних цитувань необхідно транслітерувати імена авторів та назви видань (назви статей для кириличних видань транслітеруються або опускаються, можна навести авторський англійський варіант назви статі). Назви періодичних видань (журналів) наводяться відповідно до офіційного латинського написання за номером реєстрації ISSN (можна перевірити на сайті журналу або в науковій онлайн-базі (elibrary.ru, sciencedirect.com, «Наукова періодика України» та багатьох інших).

Оформити цитування відповідно до стилю APA можна на сайті онлайнового автоматичного формування посилань:

Детальні приклади оформлення блоку REFERENCES за правилами APA-2010 можна знайти на сайті журналу «Демографія та соціальна економіка» (http://dse.org.ua/arhcive/references_rus.pdf). Кожному фаховому виданню для своїх авторів необхідно укласти та розмістити на сайті видання свої приклади оформлення блоку REFERENCES.

Можна також користуватись стилями MLA (http://nbuv.gov.ua/node/930) та Chikago, BSI – Гарвардський (http://publishing-vak.ru/bibliographyinternational.htm), але для авторів публікацій редакція має обрати певний стиль і на сайті рекомендувати його.
В елементах опису не можна використовувати фігурні лапки (лише звичайні прямі (" "), не можна заміняти латинські літери на кириличні.


Деякі приклади оформлення цитувань за стилем APA

Стаття в журналі

Назва статті опускається (тільки для робіт на кирилиці). Ім'я автора і назва журналу транслітеруються. Назва журналу виділяється курсивом.

(1) Журнал має нумеровані томи і випуски
Обов'язково вказується і номер тому, і номер випуску.
Author, A. (2012). Bibliotekoznavstvo. Dokumentoznavstvo. Informolohiia, 4(1), 125– 135. (in Ukrainian)

(1) Журнал має лише нумеровані випуски
Author, A. (2012). Bibliotechnyi visnyk, (5), 125–135. (in Ukrainian)

(2) Варіант з перекладом (Назва статті наводиться в авторському англійському перекладі або опускається, а не перекладається самостійно).
Author, A. (2012). Nazva statti [Title of article]. Bibliotekoznavstvo. Dokumentoznavstvo. Informolohiia, 4(1), 125–135. (in Ukrainian)
Author, A. (2012). Nazva statti [Title of article]. Bibliotechnyi visnyk, (5), 125–135. (in Ukrainian)

 

Книга, частина книги

Ім'я автора і назва видавництва транслітеруються. Вихідні дані – місце видання (місто), том, частина, сторінки тощо даються у перекладі англійською мовою. Назва книги або транслітерується, або перекладається.

(1) Книга
Author, A. (2012). Nazva knigi. Kiev: Naukova dumka. (in Ukrainian)

(1) Частина книги
Author, A. (2012). Nazva roboty. In Nazva knigi (Vol. 10, pp. 33-35). Kiev: Aspekt. (in Ukrainian)

(2) Варіант з перекладом
Author, A. (2012). Nazva knigi [Title of book]. Kiev: Naukova dumka. (in Ukrainian)
Author, A. (2012). Nazva roboty [Subtitle]. In Nazva knigi [Title of book] (Vol. 10, pp. 33-35). Kiev: Aspekt. (in Ukrainian)

 

Дисертація, автореферат дисертації

Назва дисертації або (1) опускається, в цьому випадку в круглих дужках вказується спеціальність, або (2) перекладається (обидва варіанти тільки для робіт на кирилиці). Обов'язкові елементи: PhD dissertation, Extended abstract of PhD dissertation, Master’s thesis. Краще посилатись на повний текст дисертації, а не на автореферат. Описи можна перевірити у каталогах дисертацій http://diss.rsl.ru або http://search.proquest.com/.

(1) Дисертація
Author, A. (2005) PhD dissertation (Social Communication). Kharkiv State Academy of Culture, Kharkiv. (in Ukrainian)
[Зазначена спеціальність (Social Communication). Наводиться правильний офіційний переклад назви установи або її транслітерація (Kharkivska derzhavna akademiia kultury). Неправильний переклад найгірший варіант]

(1) Автореферат дисертації
Author, A. (2005) Extended abstract of PhD dissertation (Social Communication). Vernadsky National Library of Ukraine, Kiev. (in Ukrainian) [Або: Natsionalna biblioteka Ukrainy imeni V. I. Vernadskoho]

(2) Варіант з перекладом
Author, A. (2005). Title of dissertation. PhD dissertation (Social Communication). Kharkiv State Academy of Culture, Kharkiv. (in Ukrainian)
Author, A. (2005). Title of dissertation. Extended abstract of PhD dissertation (Social Communication). Vernadsky National Library of Ukraine, Kiev. (in Ukrainian)

 

Тези доповідей, матеріали конференцій
Тези доповідей = Abstracts of Papers
Матеріали (труди) конференцій = Proceedings of the Conference Name (Матеріали 3 міжнар. конференції / симпозіуму / зїзду… = Proceedings of the 3rd International Conference / Symposium / Сongress…)

(1) Тези доповідей
Author, A. (2007) Abstracts of Papers. Nazva konferentsii, Kiev, June 1–3, 2007. (pp. 29-30). Kiev: VNLU. (in Ukrainian)

(1) Матеріали конференції
Author, A. (2007) In Nazva knigi (якщо є): Nazva konferentsii. Proceedings of the Conference, Kiev, June 1–3, 2007. (pp. 30-35). Kiev: VNLU. (in Ukrainian)

(2) Варіант з перекладом
Author, A. (2007) Nazva tez [Title of article]. Abstracts of Papers. Conference Name. Kiev, June 1–3, 2007. (pp. 29-30). Kiev: VNLU. (in Ukrainian)
Author, A. (2007) Nazva statti [Title of article]. In Title of book (якщо є): Proceedings of the Conference Name, Kiev, June 1–3, 2007. (pp. 30-35) Kiev: VNLU. (in Ukrainian)

 

Деякі стилі цитування

1. Council of Biology Editors - CBE 6th, Citation-Sequence
Author AA, Author BB, Author CC. Title of article. Title of Journal 2005;10(2):49-53.
2. Chicago 16th Edition (Author-Date System)
Author, Alan A., B. B. Author, and C. Author. 2005. "Title of article." Title of Journal 10, (2): 49-53..
3. Harvard
Author, A.A., Author, B.B. & Author, C.C. 2005, "Title of article",Title of Journal, vol. 10, no. 2, pp. 49-53.
4. Harvard - British Standard
AUTHOR, A.A., AUTHOR, B.B. and AUTHOR, C.C., 2005. Title of article. Title of Journal, 10(2), pp. 49-53.
5. NLM - National Library of Medicine
Author AA, Author BB, Author, CC. Title of article. Title of Journal. 2005;10(2):49-53.
6. Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals
7. Author AA, Author BB, Author CC. Title of article. Title of Journal. 2005;10(2):49-53.

Go to top