Згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17.10.2012 № 1112 «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1851-12) з 1 січня 2013 року для здобуття наукового ступеня обов'язкова наявність публікацій у виданнях іноземних держав або у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз (для здобуття наукового ступеня доктора наук – не менше чотирьох публікацій, для кандидата наук – не менше однієї).

Ознайомитись із реєстром видань, включених до наукометричних баз, можна за посиланнями:
SCImago Jurnnal & Country Rankhttp://www.scimagojr.com/index.php)
та Intellectual Property & Science (Master Journal List)http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/#journal_lists

Докладнішу інформацію та інструкцію пошуку назв журналів, що належать до наукометричних баз можна знайти за посиланням:
http://panbibliotekar.blogspot.com/2012/11/scopus-thomson-reuters.html#more

Go to top