Розробляючи положення і процедури розгляду, рецензування і публікації статей, редакція збірника наукових праць «Комп’ютерні технології друкарства» послуговувалася рекомендаціями:

-    рекомендації Комітету з етики публікацій — Committee on Publication Ethics (COPE) https://publicationethics.org/;

-    рекомендації із добросовісної практики наукових публікацій (розроблено у Британському Комітеті з етики наукових публікацій) http://www.morphology.dp.ua/_pub/MORPHO-2007-01-03/07redpnp.pdf (укр. мовою);

Цитується за: Committee on Publication Ethics (COPE). Guidelines on Good Publication Practice. Available from: URL: http://www.publicationethics.org.uk;

-    вимоги до рецензованих журналів, що розробило видавництво «Elsevier» відповідно до міжнароднихетичних правил наукових публікацій (лютий, 2010) http://www.morphology.dp.ua/_pub/MORPHO-2013-07-01/13redpnp.pdf (укр. мовою). Available from: http://www.elsevier.com/about/publishing-guidelines/publishing-ethics;

-    міжнароднї стандарти, розроблені на 2-й Всесвітній конференції з цілісності досліджень (Сінгапур, 22–24 липня 2010 р.).

 

Міжнародні стандарти для редакторів *

 

Kleinert S. & Wager E. (2011) Responsible research publication: international standards for editors. A position statement developed at the 2nd World Conference on Research Integrity, Singapore, July 22–24, 2010. Chapter 51 in: Mayer T. & Steneck N. (eds) Promoting Research Integrity in a Global Environment. Imperial College Press / World Scientific Publishing, Singapore (pp. 317–28). (ISBN 978-981-4340-97-7).

Available at:

https://publicationethics.org/files/International%20standard_editors_for%20website_11_Nov_2011.pdf

Міжнародні стандарти для авторів *

 

Wager E. & Kleinert S. (2011) Responsible research publication: international standards for authors. A position statement developed at the 2nd World Conference on Research Integrity, Singapore, July 22–24, 2010. Chapter 50 in: Mayer T. & Steneck N. (eds) Promoting Research Integrity in a Global Environment. Imperial College Press / World Scientific Publishing, Singapore (pp. 309–316). (ISBN 978-981-4340-97-7).

* Обидва стандарти були опубліковані за ліцензією Creative Commons.

-    кодекс поведінки і найкраща практика для редакторів журналів Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors /COPE. 2011. 11 p. Available at:

https://publicationethics.org/resources/code-conduct

-    відкликання публікації: керівний документ (для редакторів) Retraction Guidelines / COPE. 2009. 6 p. Available at: http://publicationethics.org/files/retraction%20guidelines.pdf;

-    етичні принципи для рецензентів Hames I. COPE Ethical Guidelines for Peer Reviewers /COPE. March 2013. V.1. 5 p. Available at: https://publicationethics.org/files/Ethical_guidelines_for_peer_reviewers_0.pdf

-    керівні принципи для рецензентів видавництва Elsevier Peer Review /Elsevier. Available at: https://www.elsevier.com/reviewers/what-is-peer-review

-    як вирішити суперечки про авторство: керівні положення для нових дослідників Albert T., Wager E. How to handle authorship disputes: a guide for new researchers. In: COPE Report 2003, Рp. 32–34. Available at: http://publicationethics.org/files/2003pdf12.pdf (http://www.morphology.dp.ua/_pub/MORPHO-2011-05-01/11reddnd.pdf) (укр. мовою);

-    матеріали і положення, прийняті на 1-й Всесвітній конференції з питань дотримання сумлінності наукових досліджень (Ліссабон, 16–19 вересня 2007 р.), 2-й Всесвітній конференції з питань дотримання сумлінності наукових досліджень (Сінгапур, 22–24 липня 2010 р.), Сінгапурська Заява про цілісність досліджень https://wcrif.org/guidance/singapore-statement, 3-й Всесвітній конференції з питань дотримання сумлінності наукових досліджень (Монреаль, 5–8 травня 2013 року) Монреальська Заява про етичні принципи при проведенні трансграничних спільних досліджень https://wcrif.org/montreal-statement/file, 4-й Всесвітній конференції з питань дотримання сумлінності наукових досліджень (Ріо-де-Жанейро, 31 травня – 3 липня 2015 р.) https://wcrif.org/wcri2015, 5-й Всесвітній конференції з питань дотримання сумлінності наукових досліджень (Амстердам, 28–31 травня 2017 р.)

https://wcrif.org/wcri2017

-    співробітництво науково-дослідних установ і журналів з питань доброчесності досліджень Wager E. Kleinert S. on behalf of COPE Council. Cooperation between research institutions and journals on research integrity cases: guidance from the Committee on Publication Ethics (COPE). 5th March 2012. www.publicationethics.org Available at:

https://publicationethics.org/files/Research_institutions_guidelines_final.pdf

 

1. Оформлення рукопису статті відповідно до вимог збірника наукових праць «Компютерні технології друкарства».

2. Подання рукопису статті та ліцензійної угоди у редакційну колегію збірника наукових праць «Компютерні технології друкарства»:

-    на електронну пошту: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.;

-    звичайною поштою або кур’єською службою на адресу редакційної колегії: 79020, вул. Під Голоском, 19, кім. 222, м. Львів, Україна;

-    подати документи особисто у редакційну колегію 79020, вул. Під Голоском, 19, кім. 222, м. Львів, Україна.

3. Автор (коллектив авторів), який подає рукопис статті в редакцію збірника наукових праць «Комп’ютерні технології друкарства», погоджується зі всіма вимогами до оформлення, подачі рукопису статті, перевіркою на плагіат, процесом рецензування, розгляду рукопису статті та несе повну відповідальність у разі порушення цих вимог.

 

 

СХЕМА ПРОЦЕСУ РОЗГЛЯДУ, РЕЦЕНЗУВАННЯ І ПУБЛІКАЦІЇ МАТЕРІАЛІВ

 

Загальні положення

 

Основною метою процедури розгляду є усунення випадків недобросовісної практики наукових досліджень та забезпечення координації та збалансування інтересів авторів, читачів, редакційної колегії, рецензентів та установи, в якій було проведено дослідження, видавництва і наукових спільнот.

Відповідальність за порушення авторських прав та невідповідність чинним стандартам у матеріалі статті покладається на автора. Відповідальність за перевірку фактів та даних, обґрунтованість висновків та рекомендацій й науково-практичний рівень статті покладається на автора та рецензента.

 

Процес рецензування

 

1. Всі рукописи статей, які подають в редакцію збірника наукових праць «Компютерні технології друкарства» проходять обов’язково процедуру рецензування. Передаючи рукопис до редакції, автори погоджуються з процесом рецензування.

Подаючи рукопис статті, автори можуть запропонувати кандидатури незалежних рецензентів для своєї роботи, а також попросити вилучити із списку рецензентів не більше двох вчених або лабораторій через можливе виникнення конфлікту інтересів.

Редакційна колегія з розумінням ставиться до таких побажань, проте залишає за собою право призначати рецензентів, здатних до найкваліфікованішого аналізу рукопису статті.

2. Всі рукописи статей, які подаються в редакцію збірника наукових праць «Компютерні технології друкарства» мають відповідати вимогам до оформлення рукописів для публікації.

3. Поданий рукопис статті реєструє відповідальний секретар на момент отримання друкованої копії поштою або електронної версії електронною поштою в журналі реєстрації з вказуванням дати, назви, ПІБ авторів, місця роботи авторів. Статті присвоюється індивідуальний реєстраційний номер.

4. Відповідальний секретар всі надіслані рукописи статей, подані до опублікування у збірнику наукових праць «Комп’ютерні технології друкарства», перевіряє на наявність плагіату відповідно до затвердженого Регламенту. Секретар повідомляє головного редактора збірника наукових праць «Компютерні технології друкарства» про показник (відсоток) унікальності рукопису статті та надає розширений електронний звіт щодо результатів перевірки. Результати перевірки на академічний плагіат враховуються під час прийняття редколегією видання рішення про допущення рукопису статті до опублікування.

5. Головний редактор і відповідальний секретар редакційної колегії проводять попереднє оцінювання поданих рукописів на відповідність матеріалу вимогам щодо оформлення, профілю і тематики журналу, наявності плагіату.

6. За результатами попереднього розгляду рукописи можуть відхилити головний редактор і/або редакційна колегія без рецензування у разі, якщо вони містять плагіат, не відповідають профілю і тематиці журналу, не відповідають вимогам для авторів, не відповідають етиці публікацій, прийняті у збірниках наукових праць.

7. Результати попереднього розгляду, які унеможливлюють подальше проходження рукопису або він вимагає доопрацювання і повторного подання, повідомляють автору електронною поштою.

8. Термін попереднього розгляду рукопису не повинен перевищувати двох тижнів.

9. Після попереднього розгляду за рішенням редакторів представлені рукописи спрямовують на рецензування. Рукописи рецензують члени редакційної колегії видання та/або сторонні незалежні експерти, відповідно до принципу об’єктивності та з позицій вищих міжнародних академічних стандартів якості.

10. Головний редактор може призначити розгляд статті одним із членів редакційної колегії, що має найбільш близьку до теми статті наукову спеціалізацію (single-blind review — рецензент знає автора, але автор не знає рецензента). 

11. Відповідальний секретар готує так званий «осліплений рукопис» для сліпого рецензування так, щоб не можна було ідентифікувати автора (авторів) рукопису статті.

12. Редакція залучає рецензентів (докторів або кандидатів наук, зокрема фахівців-практиків). Всі рецензенти повинні бути визнаними фахівцями з тематики рецензованих матеріалів і мають публікації з відповідної тематики рецензованої статті.

13. Якщо стаття надійшла в редакційну колегію від головного редактора, то за процедуру розгляду і рецензування відповідає заступник головного редактора.

14. Головний редактор і/або редакційна колегія ухвалює рішення про направлення на рецензування статті фахівцю, який працює у цьому напрямі та має відповідні наукові праці з цієї проблематики. Відповідальний секретар надсилає лист з проханням про рецензування разом з рукописом статті й рекомендованою формою рецензії.

15. Рецензент повинен розглянути направлений на рецензію рукопис протягом 1 тижня до 2 місяців з моменту отримання (узгоджується з відповідальним секретарем редакційної колегії). Рецензент повинен або надати мотивовану відмову від рецензування рукопису у випадку конфлікту інтересів чи інших вагомих причин або надіслати електронною поштою підготовлену рецензію в зазначені терміни.

16. Рецензент має суворо дотримуватись положень про етичні зобов’язання рецензентів. Рецензування рукописів проводиться конфіденційно.

17. Метою рецензування є отримання максимально об’єктивної оцінки рукописів статей для видання, що передбачає всебічний аналіз переваг та недоліків матеріалів статті та визначення її відповідності вимогам журналу.

18. Рецензія на рукопис статті має містити експертну оцінку за такими критеріями: чи відповідає зміст статті її назві; актуальність теми дослідження; її практична цінність та наукову значущість, теоретико-методологічний рівень статті, доцільність публікації статті з урахуванням раніше випущеної з цього питання літератури; подача матеріалу (мова, стиль, використовувані категорії й обороти) та надання конкретних рекомендацій щодо їх поліпшення.

    У кінці рецензії на основі проведеного аналізу рецензент повинен надати висновок про можливість публікації статті:

1 — прийняти статтю до друку;

2 — прийняти статтю із незначним доопрацюванням;

3 — розглянути статтю повторно після суттєвої переробки;

4 — відхилити статтю. У разі негативної оцінки рукопису загалом рецензент повинен переконливо обґрунтувати свої висновки.

5 — відхилити статтю. Тематика матеріалу не відповідає специфіці журналу.

19. На черговому засіданні редакційної колегії на основі отриманих рецензій на статтю можуть бути ухвалені такі рішення:

а) прийняти статтю до друку;

б) направити автору текст рецензії із пропозицією внести необхідні зміни і доповнення в статтю або аргументовано відповісти на зауваження рецензента;

в) направити автору текст рецензії із пропозицією переробити статтю, відтак перероблена стаття подається на повторне рецензування;

г) у випадку негативного висновку рецензента щодо публікації статті й таким самим рішенням редакційної колегії, автору направляється мотивована відмова з вказаними причинами такого рішення. До повторного розгляду стаття не подається.

Текст рецензії направляється авторам в електронному вигляді без підпису і вказівки прізвища, посади, місця роботи рецензентів.

Відповідальний секретар редакційної колегії електронною поштою повідомляє авторам про ухвалені рішення протягом 5 робочих днів.

20. Термін для внесення змін, виправлень і переробки рукопису статті — не більше одного місяця. Автори повинні внести всі необхідні виправлення в остаточний варіант рукопису і повернути до редакції виправлений електронний варіант із супровідним листом-відповіддю рецензенту. Якщо стаття надіслана з перевищенням цього терміну, то змінюється дата її поступлення в редакційну колегію із внесенням відповідних змін в реєстраційному журналі.

21. Відповідальний секретар отримує і аналізує виправлені авторами статті відповідно до зауважень рецензентів і редакційної колегії, направляє виправлену статтю і лист-відповідь рецензентам.

22. На засіданні редакційної колегії на основі підготовлених відповідальним секретарем матеріалів з рукопису статті (виправлений варіант статті відповідно до зауважень рецензента, лист-відповідь рецензентам, результати повторного рецензування) ухвалюється остаточне рішення про відхилення, переробку або прийняття статті. Якщо рецензент при повторному рецензуванні ухвалює аналогічне рішення (неможливість прийняття статті без доопрацювання), стаття вважається відхиленою і більше не підлягає розгляду редакції збірника наукових праць.

23. У випадку, коли рішення рецензентів щодо рукопису є взаємовиключними (прийняти/відхилити), то редакційна колегія звертається до них і разом розглядає всі коментарі, щоб узгодити свої позиції щодо подальшої публікації цього матеріалу. Якщо рішення неможливо досягнути, редакційна колегія призначає незалежного експерта. Остаточне рішення ухвалює редакційна колегія. 

24. Автори мають право оскаржити рішення рецензента і надіслати звернення до редакційної колегії у форматі «коментар рецензента — авторська відповідь». Цей документ буде надіслано рецензенту і разом з редакційною колегією буде ухвалено рішення щодо рукопису. Якщо рішення неможливо досягнути, редактори призначають незалежного експерта.

25. Остаточне рішення про доцільність публікації на підставі експертних оцінок рецензентів з урахуванням відповідності поданих матеріалів тематичної спрямованості журналу, їх наукової значущості та актуальності постановляє редакційна колегія і головний редактор.

26. Редакційна колегія повідомляє автора електронною поштою про своє рішення протягом місяця з наданням копії негативної рецензії (рецензій).

27. Після того, як рукопис прийнято, він проходить професійне редагування, редагування англійської мови, коректуру яку здійснюють автори, внесення остаточних правок. Тільки після остаточного узгодження із автором (авторами) усіх питань стосовно змісту матеріалу стаття вважається прийнятою до публікації.

28. На засіданні редакційної колегії розглядається питання щодо включення статті у випуск (номер). Розглядаючи це питання, редакційна колегія послуговується датою надходження від автора (авторів) останнього узгодженого електронного варіанта рукопису статті. Після цього заміни тексту, рисунків або таблиць є неприпустимими. Черговість публікації статей встановлюється згідно з редакційним планом видання журналу.

29. Редакційна колегія збірника наукових праць гарантує конфіденційність всіх етапів подачі, рецензування і додрукарської підготовки, які стосуються рукопису, зокрема інформацію про її отримання, зміст, процес рецензування, коментарі й зауваження рецензентів, ухвалені рішення. Редакційна колегія не повідомляє вищевказану інформацію нікому, крім авторів і рецензентів.

30. Автори зобов’язуються, незалежно від того були опублікована стаття чи ні, не поширювати переписку з редакцією збірника наукових праць серед третіх осіб, не розміщувати рецензії, коментарі редакційної колегії, рецензентів на будь-яких інформаційних ресурсах без згоди видавця чи редакційної колегії.

31. Оригінали рецензій зберігаються в редакції збірника наукових праць протягом 3 років з моменту їх підписання рецензентом.

32. Рукописи статей, прийняті до публікації, автору не повертаються;

33. Рукописи статей, не прийняті до публікації, разом із текстом мотивованої відмови, повертаються автору. Один примірник відхиленого рукопису редакція залишає в архіві.

 

Go to top