Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1111 від 17.10.2012 р. «Про порядок формування Переліку наукових фахових видань України»

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1112 від 17.10.2012 р. «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук»

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1380 від 03.12.2012 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17 жовтня 2012 року № 1112»

Постанова Кабінету Міністрів України № 55 від 27 січня 2010 р. «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею»

Постанова Президії ВАК України від 15.01.2003 р., 7-05/01

ДСТУ 7152:2010 «Видання. Оформлення публікацій у журналах і збірниках»

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».

Бюлетень ВАК України. — 2009. — № 5. — С. 26–30 (Приклади оформлення бібліографічного опису літературних джерел)

ДСТУ 3582:2013 «Бібліографічний опис скорочення слів і словосполучень українською мовою»

ГОСТ 7.11-2004 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских языках»

Go to top